Logo Norling

Disclaimer

Tuesday, April 07, 2015

Privacy Voorwaarden

Norling Restaurant Amsterdam, hierna te noemen, verleent u hierbij toegang tot www.norling.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Norling Restaurant Amsterdam behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Norling Restaurant Amsterdam spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Norling Restaurant Amsterdam.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Norling Restaurant Amsterdam nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.Logo Norling

AuteursrechtenAlle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Norling Restaurant Amsterdam.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Norling Restaurant Amsterdam, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.Logo Norling

OverigDeze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.